คริสตัล

คิดจะดื่มน้ำ ดื่มคริสตัล

น้ำดื่มคริสตัล น้ำดื่มคุณภาพที่ได้รับการรับรองรางวัล

คุณภาพจากสถาบันทั้งในและต่างประเทศ เช่น

มาตรฐาน NSF International จากสหรัฐอเมริกา

มาตรฐาน ISO 22000:2005 Food Safety

มาตรฐาน FSSC 22000 Food Safety System Certificate Version 4.1

มาตรฐาน Water Footprint Certificate
ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นต์ อย.ควอลิตี้ อวอร์ด

และ วอเตอร์ฟรุตพรินต์

น้ำดื่มคริสตัล
ขนาด: 350 ml.

น้ำดื่มคริสตัล
ขนาด: 600 ml.

น้ำดื่มคริสตัล
ขนาด: 1000 ml.

น้ำดื่มคริสตัล
ขนาด: 1500 ml.

น้ำดื่มคริสตัลขวดแก้ว
ขนาด: 500 ml.