โครงการจ้างงานคนพิการสนับสนุนภารกิจกองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในภาค 2

 

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โดยการดำเนินงานของโรงงานนครราชสีมา ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ได้ดำเนินโครงการ ฯ เพื่อสร้างประโยชน์ต่องานของราชการ โดยการบูรณาร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงาน ด้วยการจ้างเหมาบริการคนพิการและผู้ดูแลคนพิการเข้าทำงานในหน่วยงานภาครัฐจำนวน 41 ราย ครอบคลุม 12 จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยโครงการประสบผลสำเร็จอย่างมาก ทำให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการได้ทำงานตามความเหมาะสมกับความสามารถของคนพิการ มีรายได้จากการทำงานไปเลื้ยงดูครอบครัวและตนเอง ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น มีโอกาสใช้ศักยภาพที่มีในการทำงาน เกิดการพัฒนาทักษะ การเรียนรู้ รวมถึงโอกาสอื่นที่จะเข้าสู่สังคมเหมือนคนปกติทั่วไป และนับเป็นการช่วยกันพัฒนาสังคมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เกิดความมั่นคงทางคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

คริสตัล ตอกย้ำแบรนด์น้ำดื่มต้องครอบคลุมหลายมิติคุณภาพยืนหนึ่ง ที่คนไทยไว้วางใจ

อ่านต่อ

โครงการจ้างงานคนพิการสนับสนุนภารกิจกองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในภาค 2

อ่านต่อ

เสริมสุข คว้ารางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2562 เป็นปีที่ 6

อ่านต่อ

คริสตัล เปิดสายการผลิตแห่งใหม่ลำปาง สานภารกิจรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

อ่านต่อ