ธุรกิจหลักของเรา

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

มุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มคุณภาพสูงให้กับผู้บริโภค พร้อมยึดมั่นในค่านิยม “เติมสุขทุกโอกาส” เป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มครบวงจรที่มีคุณภาพ โดยมีผลิตภัณฑ์ เอส โคล่า เอส เพลย์ น้ำดื่มคริสตัล ชาเขียวโออิชิ ซาสี่ 100 พลัส จับใจ เมาเท็น โซดา พาวเวอร์ พลัส ร็อค แรงเจอร์