น้ำดื่มคริสตัลเแจกไอโฟน 7 ครั้งที่ 3 จำนวน 25 เครื่อง

 

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 – คุณกุลสิทธิ์ คงเสน่ห์ ผู้จัดการโรงงานสุราษฎร์ธานี บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ได้จับรางวัลสำหรับผู้โชคดีจากแคมเปญ “ดื่มคริสตัล มีสิทธิ์ลุ้นไอโฟน 7” ครั้งที่ 3 จำนวน 25 รางวัล โดยมีสื่อมวลชนท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการจับรางวัลครั้งนี้

สำหรับโปรโมชั่นน้ำดื่มคริสตัล แจกไอโฟน7 ให้พี่น้องชาวใต้จำนวน 100 เครื่อง ยังคงได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากพี่น้องชาวใต้อยู่ไม่ขาดสาย และพี่น้องชาวใต้ยังสามารถส่งมาชิงโชคได้ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2560  โดยส่งฉลากน้ำดื่มคริสตัลที่ระบุรายการชิงโชค หรือ  ฝาขวดแก้ว มาที่  บมเสริมสุข  ตู้ปณ55  พุนพิน สุราษฎร์ธานี 84130   

 

รายชื่อผู้โชคดี

 

 1. คุณบาซีหย๊ะ วิจารณ์
 2. คุณฤทัยรัตน์ ชูเนมาน
 3. คุณวรารัตน์ รัตนพันธ์
 4. คุณสามารถ ลิ้มประจันทร์
 5. คุณบุญญฤทธิ์ ภักดีพัฒนา
 6. คุณฐิติมา หยองบางไทร
 7. คุณศรปภัฎฐ์ ธรรมรักษ์
 8. ด.ญ.นูรีสา มะหลี
 9. คุณเตชทัต อมรติยางกูร
 10. คุณเพ็ญพรรณ เจียรธราวานิช
 11. คุณสุวรินทร์ เจียวรัมย์
 12. คุณวีระชิต เหลืองชลาลัย
 13. คุณสิทธิโชค มาร์บุตร
 14. คุณจำเริญ อังสกูล
 15. คุณอุมาพร คงธัญธรรม
 16. คุณสุนิดา สฤษดิสุข
 17. คุณทิพวรรณ อาคมานุวัตร
 18. คุณเวณิกา คนการ
 19. คุณรัชนี อนุจันทร์
 20. คุณศุภชัย พรมพงศ์
 21. ด.ช.อานนท์ แก้วทวี
 22. คุณต่อชัย มาสสุวรรณศรี
 23. คุณพัสกร เอี่ยวสานุรักษ์
 24. คุณนัฐพงษ์ พวงแก้ว
 25. คุณกมล กำลังดี

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในการจับฉลาก ไอโฟน8 ครั้งที่ 5 ของภาคเหนือ

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในการจับฉลาก ไอโฟน8 ครั้งที่ 4 ของภาคเหนือ

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในการจับฉลาก ไอโฟน8 ครั้งที่ 3 ของภาคเหนือ

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในการจับฉลาก ไอโฟน8 ครั้งที่ 5 ของภาคอีสาน

อ่านต่อ