น้ำดื่มคริสตัลเแจกไอโฟน 7 ครั้งที่ 4 จำนวน 25 เครื่อง

 

 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 – คุณปรางณี ไชยพิเดช ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ได้จับรางวัลสำหรับผู้โชคดีจากแคมเปญ “ดื่มคริสตัล มีสิทธิ์ลุ้นไอโฟน 7” ครั้งที่ 4 จำนวน 25 รางวัล โดยมีสื่อมวลชนท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการจับรางวัลครั้งนี้ สำหรับโปรโมชั่นน้ำดื่มคริสตัล แจกไอโฟน7 ให้พี่น้องชาวใต้จำนวน 100 เครื่อง ได้จับรางวัลครบทั้ง 4 รอบเป็นที่สิ้นสุดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว และสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีครั้งที่ 4 ได้จากข้อมูลด้านล่าง

 

1. คุณวันบุญ พิทักษ์วโรดม

2. คุณสมยงค์ ชูช่วย 

3. คุณวรเทพ เอี่ยวสานุรักษ์

4. คุณสุกานดา ไร่ใหญ่

5. คุณธิดารัตน์ หวังคุณากร

6. คุณเอกสิทธิ์ รอดอยู่ 

7. ด.ญ.สุนันทา พินลม

8. คุณอรรถพร เรืองศรี

9. คุณวิษณุ ช่วยบำรุง

10. คุณกรพัฒน์ บุญครองชีพ 

11. คุณวิบูลย์ นาคสิงห์ 

12. คุณกนต์ธร ศิริงาม

13. คุณภัคนันท์ แก้วสุกสี่

14. คุณปิยะมาศ พันธุ์พฤกษ์

15. คุณศิศิธร เพชรสงวน

16. คุณแพรวพันธ์ ซุ่ยกั้น

17. ด.ช.ศิรันดร์ ชูโตชนะ 

18. คุณสรรเพชญ บุญเนียม

19. คุณกนกวรรณ จินตสมัย 

20. คุณเบญจวรรณ คงตุก

21. คุณลดาวัลย์ เจียรพันธ์ 

22. คุณบุญญรัตน์ คงแก้ว

23. คุณสิปปนนท์ จินดามณี

24. คุณสมศักดิ์ ใหญ่สถิตย์ 

25. คุณเฉลิมพล ตั้งธนกิจโรจน์ 

เบิ่งบ่ผิด!! คริสตัลแจกไอโฟน8 ง่ายอีหลี...เฉพาะอีสาน บ่ว่าไผก็มีสิทธิ์ได้

อ่านต่อ

น้ำดื่มคริสตัลเแจกไอโฟน 7 ครั้งที่ 4 จำนวน 25 เครื่อง

อ่านต่อ

น้ำดื่มคริสตัลเแจกไอโฟน 7 ครั้งที่ 3 จำนวน 25 เครื่อง

อ่านต่อ

น้ำดื่มคริสตัลเดินหน้าไม่หยุดแจกไอโฟน 7 ครั้งที่ 2 จำนวน 25 เครื่อง

อ่านต่อ