น้ำดื่มคริสตัลเดินหน้าไม่หยุดแจกไอโฟน 7 ครั้งที่ 2 จำนวน 25 เครื่อง

 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 - นายวิบูลย์ พิบูลย์เจริญสิทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ได้จับรางวัลสำหรับผู้โชคดีจากแคมเปญ “ดื่มคริสตัล มีสิทธิ์ลุ้นไอโฟน 7” ครั้งที่ 2 จำนวน 25 รางวัล โดยมีสื่อมวลชนท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการจับรางวัลครั้งนี้

 สำหรับโปรโมชั่นน้ำดื่มคริสตัล แจกไอโฟน7 ให้พี่น้องชาวใต้จำนวน 100 เครื่อง แม้ว่าจะผ่านไปแล้วครึ่งทาง แต่แคมเปญนี้ก็ยังคงได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากพี่น้องชาวใต้อยู่ไม่ขาดสาย และพี่น้องชาวใต้ยังสามารถส่งมาชิงโชคได้ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2560  โดยส่งฉลากน้ำดื่มคริสตัลที่ระบุรายการชิงโชค หรือ  ฝาขวดแก้ว มาที่  บม. เสริมสุข  ตู้ปณ. 55  พุนพิน สุราษฎร์ธานี 84130   

 

รายชื่อผู้โชคดี

 

1. นายพิสุทธิ์ ศรีเทพ

2. น.ส.สาปียะห์ ตาเห

3. นายวิชัยรัตน์ บุตรรัตนชู

4. น.ส.อารียา สามัญ

5. น.ส.ดวงตา โสสนุย

6. สุนา ฉังทับ

7. นางจำเนียร เพ็งระวะ

8. วรารัตน์ แซ่ลิ้ม

9. ถนอม คุ้มสุข

10. สมควร พรมกูล

11. นางศศิธร สุทธสิงห์

12. ปราณี สุทธิวาจา

13. สมนึก เฝาเพ็ง

14. นายเกษม บุญหาญ

15. น.ส.เสาวลักษณ์ เทพชิต

16. พิมล หินส้ม

17. น.ส. นภัสวรรณ นิลมล

18. นันทนิสา คุ้มบ้าน

19. กรกมล พุ่มพะเนิน

20. นายธงธน แก้วเพ็ชร

21. พัชราภรณ์ พันธ์สวัสดิ์

22. น.ส.ปานฉัตร บู่ทอง

23. พงศ์ศักดิ์ เพชรวงษ์สกุล

24. ทัศนีย์ อดุลเดช

25. น.ส. วารีรัตน์ บุตติพันธ์

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในการจับฉลาก ไอโฟน8 ครั้งที่ 4 ของภาคเหนือ

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในการจับฉลาก ไอโฟน8 ครั้งที่ 3 ของภาคเหนือ

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในการจับฉลาก ไอโฟน8 ครั้งที่ 5 ของภาคอีสาน

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในการจับฉลาก ไอโฟน8 ครั้งที่ 4 ของภาคอีสาน

อ่านต่อ