คริสตัลตะลุยเดินสายจัดกิจกรรม “Crystal Open House” ทั่วไทย ตั้งเป้า 60 โรงเรียนในปี 2561

 

    เข้าสู่ปีที่ 2 ของกิจกรรม Crystal Open House กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตน้ำดื่มคริสตัลทั่วประเทศ โดยกิจกรรมดังกล่าว นักเรียนจะได้ความรู้จากการเข้าชมกระบวนการผลิตน้ำดื่มคุณภาพคริสตัลที่ได้มาตรฐานสากล พร้อมทั้งสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างจิตสำนึกด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนไทย ด้วยการมอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และ กระบวนการจัดการบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 

    โดยในปีนี้ พิเศษกว่าเดิมด้วยการมอบ Upcycling Station (สถานีรักษ์โลก) ซึ่งเป็นถังแยกชิ้นส่วน “ฝา” “ฉลาก” และ “ขวดพีอีที” ให้กับโรงเรียนต่างๆ เพื่อนำไปแยกชิ้นส่วนที่ถูกแยกนั้นไปรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นการสร้างมูลค่าให้กับชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์  นอกจากความนิยมในฐานะแบรนด์น้ำดื่มคุณภาพอันดับหนึ่งในใจของคนไทย คริสตัลยังขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจเพื่อคุณภาพที่ดีของสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง พิสูจน์ได้จากการเป็นแบรนด์น้ำดื่มรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับรอง “ฉลากลดโลกร้อน” ให้ใช้เป็นเครื่องหมายรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และในฐานะผู้นำตลาดน้ำดื่มยังได้ขานรับและให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งกับกรมควบคุมมลพิษ ขับเคลื่อน “โครงการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม” (No Plastic Bottle Cap Seal) ขยะพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

คริสตัล ตอกย้ำแบรนด์น้ำดื่มต้องครอบคลุมหลายมิติคุณภาพยืนหนึ่ง ที่คนไทยไว้วางใจ

อ่านต่อ

โครงการจ้างงานคนพิการสนับสนุนภารกิจกองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในภาค 2

อ่านต่อ

เสริมสุข คว้ารางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2562 เป็นปีที่ 6

อ่านต่อ

คริสตัล เปิดสายการผลิตแห่งใหม่ลำปาง สานภารกิจรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

อ่านต่อ