เสริมสุข ขึ้นแท่นองค์กร-ผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

 

 

 

 

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โดยนายพีรพงศ์ กรินชัย  (ที่สองจากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และนางปรางณี ไชยพิเดช (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายการตลาด เข้ารับประกาศนียบัตร "คาร์บอนฟุตพริ้นต์ขององค์กร" ในการเป็นตัวอย่างบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย รวมทั้งรับ "ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นต์" ให้ใช้เป็นเครื่องหมายลดโลกร้อน บนฉลากผลิตภัณฑ์ "น้ำดื่มคริสตัล" และ "เครื่องดื่มเอส" จากพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเสริมสุข รวมทั้งขานรับนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ "สังคมคาร์บอนต่ำ" ของนายกรัฐมนตรี

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นต์ ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และผ่านการทวนสอบจากศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ โดยได้รับการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนใน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ "เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นต์ขององค์กร" ของโรงงานปทุมธานี ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมขององค์กรในรูปคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง โครงการ "เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นต์ของผลิตภัณฑ์" และ "ฉลากลดโลกร้อน" ของผลิตภัณฑ์ "น้ำดื่มคริสตัล" และ "เครื่องดื่มเอส" ซึ่งสามารถนำเครื่องหมายลดโลกร้อนไปใช้บนฉลากผลิตภัณฑ์  เพื่อให้ผู้บริโภคใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของการเพิ่มอุณหภูมิโลก ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

นอกจากนี้ เสริมสุข ยังมีเป้าหมายในการขยายผลโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นต์ ด้วยการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการอนุรักษ์พลังงานขององค์กรให้ครบทั้ง 6 โรงงานทั่วประเทศ รวมทั้งต่อยอดโครงการฉลากลดโลกร้อนกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเสริมสุข
ในอนาคต ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ "สังคมคาร์บอนต่ำ" และบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20-25 ภายในปี พ.ศ. 2573 ตามที่พลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศไว้ในที่ประชุมสมัชชารัฐภาคีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

ทั้งนี้ น้ำดื่มคริสตัล เป็นน้ำดื่มที่ได้รับรางวัลและมาตรฐานการผลิตต่าง ๆ มากมาย ได้แก่ การรับรองมาตรฐาน NSF เป็นรายแรกของประเทศไทยตั้งแต่ปี 2002 รางวัล อย. Quality Award ถึง 3 ปีซ้อน มาตรฐาน ISO 22000 Food Safety รวมทั้งล่าสุดได้รับการขึ้นทะเบียน "ฉลากลดโลกร้อน" ซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงความตระหนักใส่ใจทั้งทางด้านคุณภาพ และการรักษาสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์น้ำดื่มคริสตัลของเสริมสุขอีกด้วย

คริสตัล จัดให้...กับกิจกรรม “คริสตัลสุดฟิน English สุด Fun” จังหวัดอุดรธานี

อ่านต่อ

คริสตัลตะลุยเดินสายจัดกิจกรรม “Crystal Open House” ทั่วไทย ตั้งเป้า 60 โรงเรียนในปี 2561

อ่านต่อ

Crystal เปิดตัวแคมเปญใหม่ สั่งน้ำดื่มเจาะจงคริสตัล

อ่านต่อ

คริสตัลจัดกิจกรรมเดิน HiiT Walk เดิน เบิร์นไขมัน

อ่านต่อ